Asigurarea păstrării înregistrărilor contabile corespunzătoare şi periodice în cazul în care raportarea actualizată este disponibilă pentru client. Acestea includ:

  • Păstrarea înregistrărilor contabile computerizate
  • Întocmirea reconcilierii bancare
  • Întocmirea reconcilierii debitorilor și creditorilor
  • Întocmirea bugetelor și monitorizarea rapoartelor
  • Supravegherea departamentelor de contabilitate
Contactaţi-ne