Cu experiență în Servicii Bancare și Pieţe de Capital, Asigurări, Capital Privat și Administrarea Patrimoniului, ne axăm pe furnizarea de servicii valoroase de consultanță financiară clienților noștri.

Analiza calităţii activelor (AQR)

Ca parte a evaluării ample a sistemului bancar de către autoritățile de reglementare, în conformitate cu dispozițiile regulamentului privind mecanismul unic de supraveghere (Regulamentul SSM) și cu metodologia elaborată de Banca Centrală Europeană (ECB), suntem un furnizor terț de analize independente ale calității activelor unei anumite băncii.

Analiza bilanţurilor (BSR)

Organizaţi și supravegheaţi de autoritățile naționale de reglementare și de organizațiile internaționale, inclusiv de Comisia Europeană și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), suntem un furnizor terț de evaluări independente ale bilanţurilor în cadrul societăților de asigurări și al fondurilor de pensii.

Articole privind respectarea reglementărilor

Oferim analize detaliate ale politicilor şi procedurilor interne, precum și rapoarte prezentate în scopuri de reglementare, pentru a confirma respectarea diferitelor cerințe guvernamentale.

Analiza și testarea sistemelor de control intern

Analiza și testarea riguroasă a politicilor și procedurilor interne ale unei organizații în ceea ce privește conformitatea, care să permită analiza şi elaborarea procedurilor şi recomandărilor interne pentru o mai bună aliniere cu obiectivele strategice ale unei organizații și eficiență îmbunătățită.

Investigații financiare speciale

Investigații judiciare, soluționarea litigiilor economice, modele de stabilire a preţului bazate pe costuri, diagnoză financiară, elaborarea personalizată a procedurilor de investigare pentru satisfacerea nevoilor unei organizații în situații alternative

Servicii de consultanţă NPE (cu expunere neperformantă)

Analiza portofoliului de NPL (credite neperformante) al unei organizații și diagnoza performanțelor procesului de colectare, împreună cu identificarea oportunităților pentru strategiile de colectare alternativă și a instrumentelor de implementare a acestora.

Continuăm cu efectuarea de investigații, acțiuni în justiţie și negocieri față de debitori individuali cu analiza aprofundată și segmentarea portofoliului de credite al unei anumite persoane, care să conducă la analiza unui manual de operațiuni precum și la directivele emise privind controalele de conformitate.

Analiza discrepanţelor permite elaborarea unei strategii inovatoare, eficiente și eficace de restructurare, prin analizarea implicațiilor contabile și fiscale, pentru fiecare strategie de soluţionare atât pentru instituția financiară cât și pentru debitori. Procesul include implementarea unui pachet software de marcă, conceput pentru soluții de restructurare a creditelor.

Contactaţi-ne

Yiannis Evangelou

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Spyros Grouits

Country Managing Director, Head of Financial Services

Moisis Aristidou

Partner, Assurance & Fund Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Yiannis Evangelou

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Moisis Aristidou

Partner, Assurance & Fund Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Yiannis Evangelou

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Spyros Grouits

Country Managing Director, Head of Financial Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Anestis Dimopoulos

Director, Head of Digital and Risk Advisory

Yiannis Evangelou

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Svetla Marinova

Director, Tax Services

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services

Yiannis Evangelou

Deputy Regional Chairman, Head of Advisory Services

Nicholas Stellakis

Managing Director, Consulting and Business Advisory

Stela Ivancheva

Partner, Head of Transactional Advisory Services